Print Friendly, PDF & Email

SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

AAA

1. Tư vấn cổ phần hóa

Dịch vụ tư vấn phương án cổ phần hoá phục vụ chương trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước nhằm huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thành công ty cổ phần theo nhu cầu của chủ sở hữu.

Nội dung tư vấn phương án cổ phần hoá tập trung vào việc đánh giá thực trạng của doanh nghiệp, qua đó xây dựng phương án vốn, phương án cổ phần hoá, xác định cổ đông chiến lược và phương án chào bán cổ phần.

aaa

2. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Nội dung tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp hướng vào lựa chọn các phương án nhằm xử lý các khó khăn do ảnh hưởng từ những yếu tố chủ quan trong cơ cấu tài chính doanh nghiệp gây nên. Chúng tôi sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng thực trạng tài chính của doanh nghiệp, gắn thực trạng tài chính với thực trạng hoạt động và định hướng phát triển cho tương lai từ đó tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng một cơ cấu tài chính hợp lý hơn nhằm khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế hiện có, khắc phục những khó khăn tồn tại, xây dựng các mục tiêu tài chính và hoạt động cho ngắn hạn cũng như dài hạn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và tận dụng các cơ hội để phát triển vượt bậc.

aaa

3. Tư vấn đại chúng và niêm yết

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn cổ phần hoá chúng tôi sẽ tham gia ngay từ giai đoạn đầu tiên khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng chiến lược cổ phần hóa, chiến lược tài chính công ty và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp trước và sau cổ phần hóa, thương thuyết để tiến hành cổ phần hóa và đấu giá cổ phiếu ra công chúng.

Sau khi cổ phần hóa và hoặc trở thành công ty đại chúng, các khách hàng doanh nghiệp có thể lựa chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung để quảng bá hình ảnh, thương hiệu và đặc biệt là tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, đưa cổ phiếu đến với thị trường, cộng đồng nhà đầu tư, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán trong các lần phát hành tiếp theo. Nhiệm vụ của chúng tôi trong quá trình tư vấn niêm yết là tư vấn doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và thực hiện chiến lược công bố thông tin bài bản, chuyên nghiệp đảm bảo cho khách hàng doanh nghiệp luôn duy trì được một tiến trình niêm yết diễn ra thuận lợi, có những phiên giao dịch chào sàn đầu tiên thành công, tạo dấu ấn với thị trường và cộng đồng nhà đầu tư.

aaa

4. Tư vấn huy động vốn

Trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, nhu cầu huy động vốn để phát triển sản xuất, mở rộng quy mô hoặc lĩnh vực hoạt động… là một nhu cầu thiết yếu của nhiều doanh nghiệp. Do đó, dịch vụ huy động vốn là một công cụ quan trọng cho khách hàng.

Qua quá trình tìm hiểu kĩ lưỡng về tình hình hoạt động cũng như các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn phương án tăng vốn, lựa chọn cơ cấu cổ đông hoặc chủ sở hữu một cách phù hợp nhất đối với thực trạng tài chính của doanh nghiệp để có thể tối đa hoa lợi ích đem lại cho cả chủ sở hữu và các cổ đông.

Đối với khách hàng doanh nghiệp muốn rút gọn lại cơ cấu doanh nghiệp thông qua việc thoái vốn, chúng tôi sẽ tư vấn về các thủ tục pháp lý cũng như đưa ra giải pháp cho các vấn đề tồn đọng còn sót lại trong cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.
aaa

5. Tư vấn M&A

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là một trong những sản phẩm tư vấn cao cấp của một Ngân hàng đầu tư. Công tác tư vấn giúp khách hàng triển khai hiệu quả việc mua bán/sáp nhập giúp khách hàng doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thương hiệu và kênh phân phối, tăng cường danh mục sản phẩm, dịch vụ của mình, tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường., do đó thường đi kèm với quá trình sáp nhập hoặc thay đổi căn bản trong cấu trúc của doanh nghiệp.
aaa

6. Tư vấn quan hệ cổ đông

Một doanh nghiệp ra đời không chỉ để giải quyết 1 sự vụ cụ thể, doanh nghiệp muốn phát triển lên một quy mô nào đó thì các cổ đông sáng lập hầu như không thể tự mình xoay trở được nữa mà cần đến vai trò của các cổ đông góp vốn mới. Lúc này, quan hệ nhà đầu tư đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, một doanh nghiệp muốn giữ chân cổ đông hiện hữu và thu hút thêm ngày càng nhiều cổ đông mới không thể không quan tâm đến vấn đề này. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động Quan hệ cổ đông, giúp khách hàng doanh nghiệp giải quyết các vấn đề như nâng cao giá trị cũng như tính thanh khoản cho cổ phiếu công ty trên thị trường, truyền tải các thông tin hoạt động của công ty đến nhà đầu tư, … từ đó tạo dựng và duy trì niềm tin vào cổ phiếu của công ty.
aaa

7. Tư vấn các giải pháp tìm cổ đông chiến lược

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các dự án tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, các quỹ đầu tư với nhu cầu đầu tư dài hạn, tìm kiếm đối tác trong nước, chúng tôi nhận thực hiện các yêu cầu tư vấn tìm kiếm cổ đông chiến lược và đối tác cho các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phát triển kinh doanh và tìm thêm cổ đông chiến