Print Friendly, PDF & Email

PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU

AAA

1. Giới thiệu

Dựa vào các điểm mạnh về (1) kinh nhiệm trên thị trường tài chính, (2) dữ liệu đầy đủ và chi tiết của các ngành, (3) thông tin đa dạng với các doanh nghiệp lớn niêm yết và chưa niêm yết, (4) hệ thống dữ liệu đầy đủ và chính xác được xây dựng bài bản, Chứng khoán SmartInvest đang nỗ lực lọt vào top 10 công ty chứng khoán tại Viêt Nam, lấy hoạt động IB (ngân hàng đầu tư) làm mũi nhọn.

Trong đó, SmartInvest đưa ra các sản phẩm phân tích nghiên cứu là các báo cáo chuyên sâu như: Báo cáo vĩ mô, Báo cáo trái phiếu, Báo cáo ngành và các báo cáo phân tích chuyên sâu về các doanh nghiệp lớn đang niêm yết.

Hệ thống báo cáo của SmartInvest bao gồm:

(1)      Báo cáo phân tích thị trường;

(2)      Báo cáo trái phiếu;

(3)      Báo cáo kinh tế vĩ mô;

(4)      Báo cáo ngành chuyên sâu & cập nhật triển vọng ngành;

(5)      Báo cáo phân tích doanh nghiệp chuyên sâu & báo cáo cập nhật doanh nghiệp định kỳ;

(6)      Các báo cáo khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.

AA

2. Báo cáo phân tích thị trường

Theo dõi và đưa ra nhận định về sự tăng giảm của thị trường cổ phiếu. Dựa vào khối lượng giao dịch và giao động của các nhóm chỉ số chính, báo cáo thị trường cập nhật đến nhà đầu tư diễn biến của thị trường chứng khoán theo ngày và tuần. Cập nhật thông tin/sự kiện vĩ mô/chính sách đến nhà đầu tư một cách kịp thời.

AA

3. Báo cáo trái phiếu

Theo dõi và đưa ra nhận định về sự tăng giảm của thị trường trái phiếu theo tuần/tháng/quý/năm. Phân tích biến động lãi suất và tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong từng giai đoạn. Đưa ra dự báo về xu hướng chính sách tiền tệ/tài khóa và lãi suất thị trường. Phân tích các biến động liên quan của lãi suất trái phiếu đến thị trường ngoại hối, dự trữ ngoại hối và chi tiêu ngân sách quốc gia.

AA

4. Báo cáo kinh tế vĩ mô

Theo dõi và đưa ra nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô theo quý/năm. Nghiên cứu tình hình vĩ mô trong nước bao gồm cán cân thương mại, tỷ giá, lãi suất và các chính sách tiền tệ/tài khóa liên quan. Nghiên cứu tình hình vĩ mô thế giới, đặc biệt, các nước có tầm ảnh hưởng kinh tế thương mại lớn đến Việt Nam như Trung Quốc, Mỹ và EU. Đưa ra nhận định/dự báo về các biến động kinh tế vĩ mô và xu thế phát triển của các ngành nghề chính.

AA

5. Báo cáo ngành

Báo cáo ngành đi sâu vào phân tích từng ngành nghề trong nền kinh tế, ví dụ: ngành dầu khí, bất động sản, xây dựng, sản xuất, nông nghiệp… Phân tích dữ liệu, cập nhật thị phần của các doanh nghiệp đầu ngành. Dự báo xu hướng biến động của ngành và các nhân tố chính ảnh hưởng đến hoạt động của ngành.

AA

6. Báo cáo doanh nghiệp

Phân tích một số doanh nghiệp cụ thể/chon lọc trong ngành. Đánh giá sức khỏe tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Tìm ra các cơ hội đầu tư và giới thiệu/tư vấn đến nhà đầu tư.

AA

7. Báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo phân tích cập nhật theo yêu cầu của Ban Giám Đốc và khách hàng. Đi sâu vào các vấn đề mà người yêu cầu quan tâm.