Nhận định thị trường từ 06/02/2017 đến 10/2/2017

aaa

Thị trường trải qua tuần giao dịch đi ngang, giằng co quanh ngưỡng 700 điểm trong cả 5 phiên giao dịch do sự phân hóa của dòng tiền ở nhóm cổ phiếu Bluechip. Tuy nhiên, tâm lý tích cực ở nhóm cổ phiếu Midcap và Smallcap khiến thanh khoản thị trường tăng mạnh.

Download Bản nhận định chi tiết: Bản tin tuần 6-2 đến 10-2