Nhận định thị trường 02/01 – 06/01/2017: Khả năng điều chỉnh trên đà tăng

Khả năng nhóm cổ phiếu lớn có thể chững lại điều chỉnh nhưng không sâu đồng thời tạo điều kiện cho những cổ phiếu lớn khác đang giữ giá tăng điểm trong tuần tới. Nhà đầu tư ngắn hạn đang có cổ phiếu đã tăng mạnh như VCB, CTG, BID,… nên xem xét chốt lời ngắn hạn.

ban_tin_tuan_2-1den_6-1.pdf