Print Friendly, PDF & Email

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

aaa

Thị trường vốn ở Việt Nam đang đứng trước những bước chuyển mình mạnh mẽ, nhu cầu tiếp cận vốn của mọi thành phần trong nền kinh tế đặt gánh nặng lớn lên hệ thống Ngân hàng Thương mại. Nhu cầu vốn đầu tư và sản xuất thương mại đang tạo nên một thực trạng mất cân bằng về kỳ hạn đối với các Ngân hàng Thương mại, từ đó, tạo ra những rủi ro lớn cho hệ thống Ngân hàng Thương mại và xa hơn là nền kinh tế. Trước đây, khi nghĩ đến vốn, bao gồm cả ngắn và dài hạn, hệ thống doanh nghiệp thường nghĩ đến tiếp cận với Ngân hàng Thương mại. Hiện nay, Thị trường Chứng khoán đang chứng tỏ những ưu thế vượt trội để trả lại sự cân bằng cho nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế. Huy động vốn dài hạn và bên vững Doanh nghiệp cần phải tìm đến Thị trường Chứng khoán.

Đóng vai trò là một Ngân hàng Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest như một trung gian tài chính để thực hiện hàng loạt các dịch vụ tài chính cũng như cầu nối vốn dài hạn giữa Chính Phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và Thị trường Chứng khoán. Đây là nghiệp vụ quan trọng nhất, là cốt lõi của nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Smart Invest đang hướng tới.

Smart Invest đóng vai trò trung gian tài chính để thực hiện hàng loạt các dịch vụ liên quan tới tài chính như Bảo lãnh Phát hành, trung gian giữa tổ chức phát hành với nhà đầu tư; hỗ trợ và thúc đẩy các thương vụ M&A, hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp và đóng vai trò môi giới cho các giao dịch tài chính của khách hàng tổ chức lớn… Smart Invest đã, đang và sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành cung cấp các dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư cho Quý khách hàng.

aaa

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Bảo lãnh Phát hành

Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp.

Tư vấn Cấu trúc và Tái cấu trúc Doanh nghiệp.

Tư vấn Cổ phần hóa và Niêm yết.

Tư vấn Tăng vốn, Thoái vốn.

Tư vấn Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp.

Tư vấn Quan hệ Cổ đông và các giải pháp tìm kiếm Cổ đông Chiến lược.

Tư vấn các giải pháp tìm kiếm Cổ đông Chiến lược (Cá nhân/Tổ chức)