Print Friendly, PDF & Email

BẢNG GIÁ TRỰC TUYẾN

VNINDEX 990.75 3.45 (0.35 %)
HNX 104.77 0.96 (0.92 %)
UPCOM 57.22 0.50 (0.88 %)
VN30 918.10 5.68 (0.62 %)
HNX30 192.96

1.99 (1.04 %)